Další Vandrkára ohrožena...

Tak opětovně řešíme problém, s místem konání Vandrkáry. Majitel hotelu Na Jižní nám po minulé Vandrkáře ( bez předešlého upozornění) vyúčtoval nájemné za pronájem sálu. Bohužel nejsme schopni přistoupit na tyto finanční podmínky neboť náklady za konání této akce již výrazně převyšují příjem. Z tohoto důvodu jsme nuceni po více jak roce opětovně opustit prostory hotelu Na Jižní. Z již předchozích zkušeností však víme , že podobné prostory nebo aspoň vhodné v Přerově nejsou nebo o nich nevíme, nebo s majitelem není možná dohoda. Slibujeme , že budeme hledat,jednat a prosit dál, ale listopadová Vandrkára je ohrožena. Budeme Vás dále informovat o aktuální situaci.